Institute for Positive Health

De eerste keer dat ik over Positieve Gezondheid hoorde, moest ik meteen aan “de Positivo’s” van Koot en Bie denken: heerlijke, rake humor van bijna veertig jaar geleden.

Het begrip Positieve Gezondheid van het Institute for Positive Health (iPH) is bijna tien jaar gelden ontwikkeld door Machteld Huber, voormalig huisarts. Nadat zij hersteld was van een ziekte die grote invloed op haar gehad heeft, is zij het concept gezondheid nader gaan onderzoeken.

Het heersende concept van gezondheid stamt af van de door de WHO in 1948 opgestelde definitie van gezondheid. Vrij vertaald: “Gezondheid is een toestand van compleet welbevinden, lichamelijk, psychisch en sociaal en het ontbreken van ziekte of gebrek.” Als je hier wat langer bij stilstaat besef je dat dan vrijwel niemand op de hele wereld gezond is en dat de definitie medicalisering in de hand werkt. (Om die ideale toestand te bereiken en vast te houden zou je voortdurend behandeld moeten worden).

Machteld Huber ontwikkelde in 2011 samen met de Gezondheidsraad en ZonMw (www.zonmw.nl) een nieuwe definitie van gezondheid: “Gezondheid is het vermogen om zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen”.

Deze definitie is veel flexibeler en dynamischer en neemt de veerkracht en het voeren van eigen regie van mensen mee. “Hierbij kan je met je ziekte of gebrek leren omgaan en toch behoorlijk gezond in het leven staan” aldus Machteld Huber.

Uit interviews met 2000 mensen bleek dat het hen niet alleen om hun lichamelijke gezondheid gaat, maar dat men vooral een betekenisvol leven wil hebben.

Positieve Gezondheid bevat zes pijlers of dimensies die mensen allemaal even belangrijk vinden. Hun Positieve Gezondheid wordt zichtbaar gemaakt in een spinnenwebmodel.

De zes Pijlers van Positieve Gezondheid zijn:

. Lichaamsfuncties-  ik voel mij gezond en fit

. Mentaal Welbevinden – Ik voel mij vrolijk

. Zingeving – Ik heb vertrouwen in mijn eigen toekomst

. Kwaliteit van leven – ik geniet van mijn leven

. Meedoen – ik heb goed contact met andere mensen

. Dagelijks leven – ik kan goed voor mijzelf zorgen

Over elke dimensie worden zeven vragen gesteld, waarbij punten van 0-10 moeten worden ingevuld.

Zo ziet het ontstane “spinnenweb” er dan uit:

Wat opvalt, is dat maar één van de zes dimensies direct te maken heeft met lichaamsfuncties.

Blijkbaar gaat het mensen niet alleen maar om lichamelijke gezondheid. Mensen vinden vooral een betekenisvol leven belangrijk. Dus als je bv hoog scoort op “mentaal welbevinden” of “zingeving” maar je hebt een chronische ziekte, dan kan je overall welbevinden toch goed zijn.

Ook is het zo dat verbetering van de score op een van de dimensies, automatisch de score van de andere dimensies verbetert (de oppervlakte van het spinnenweb wordt dan groter). Dit is inzichtelijk te maken bv bij iemand met diabetes mellitus. De hoogte van het bloedsuiker wordt o.a. negatief beïnvloed door chronische stress. Bloedsuikers gaan omhoog-> schade aan het lichaam->verergering van de diabetes mellitus-> vermindering van fitheid-> etc. Andersom is je blij en gelukkig voelen weer goed voor het lichaam. Dit gaat via een heel vernuftig systeem van hormonen en neurotransmitters (dopamine/serotonine etc). We wisten natuurlijk al veel langer dat “lichaam en geest” elkaar beïnvloeden en niet te scheiden zijn van elkaar.

Probeer het eens zelf, het levert nieuwe inzichten over je eigen welbevinden op. Er zijn vragenlijsten voor volwassenen, kinderen, jongeren en ook een eenvoudige versie voor laaggeletterden.

https://mijnpositievegezondheid.nl

In 2015 is het Institute for Positive Health opgericht (iPH). Het is een maatschappelijke organisatie zonder winstoogmerk. Een stichting met de ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) status. Het is de motor achter de beweging Positieve Gezondheid en wil deze in de maatschappij verder stimuleren, versterken en versnellen.

Zo maken we met elkaar van Nederland de grootste Blue Zone ter wereld, een plek waar mensen langer, gezonder en gelukkiger leven dan waar ook ter wereld.

Doet u mee? TouchedByWater ook.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *