Context

Context: waardeneconomie i.p.v. markteconomie

We zien steeds meer een ‘waardeneconomie’, een economie gestuurd op waarden van de Aarde en de Mens. TouchedByWater© wil gaandeweg een alternatief ontwikkelen voor de markteconomie, die gestuurd wordt op geldstromen. Want de focus op economische groei gaat veelal ten koste van de waarden van de mens en het milieu (de biosfeer). Het is zaak een duurzaam evenwicht te creëren tussen de mens en het herstelvermogen van de aarde.

De uitdaging is om op systeemniveau de transitie te maken van meten op geldstromen naar meten op waarden. TouchedByWater© faciliteert deze transitie door het ontwikkelen van diensten voor vrij toegankelijke data-verzameling en data-management als een algemene nutsvoorziening, ten dienste van het navigeren op het evenwicht tussen mens en aarde.

TouchedByWater© gaat primair uit van de biosfeer als startpunt en daarmee van een gebied. ‘Ken je omgeving’ is essentieel voor ‘sturen op evenwicht’ tussen de aarde en de mens. Om te kunnen ‘sturen op evenwicht’ is het van belang Waarden van het Gebied te ‘kennen’ door meten. Dit betreft de beschrijving van de waarden van de biosfeer – water, aarde, flora, fauna – als ook de waarden van de mens, zoals rechtvaardigheid en sociale cohesie.

Onze mondiale opgaves en de lokale/regionale vertaling

Welke concrete doelen gehaald moeten worden voor duurzame ontwikkeling van het gebied wordt onder meer bepaald door het Klimaatakkoord en andere mondiale opgaves waar we voor staan en de vertaling daarvan naar een gebied. Hierover worden door overheden afspraken gemaakt. Idealiter is er participatieve democratie in een gebied, om samen te bepalen wat we belangrijk vinden in dat gebied.

Beleid maken in elk gebied

Concreet beleid op basis van de doelen en de democratisch vastgestelde waarden in een gebied wordt gemaakt aan Gebiedstafels: overleg tussen belanghebbenden in een gebied, de overheid en de private sector. Beleid wordt zo een model voor duurzame ontwikkeling van het gebied.

TBW is dienstbaar aan beleid

De nutsvoorziening die TouchedByWater© voorstaat is dienstbaar aan de planning en evaluatie van dit beleid. Bijvoorbeeld voor een nulmeting of om het effect van beleid op de doelen en de waarden van het gebied onafhankelijk te kunnen aantonen. Vrije toegang tot data en logica is van groot belang om gezamenlijk aan de Gebiedstafel tot optimale keuzes te komen.

Hiermee dragen de diensten van TouchedByWater© bij aan een duurzame, inclusieve en democratische samenleving. TouchedByWater© biedt dus geen model voor artificiële intelligentie, maar ondersteunt het creatieve besluitvormingsproces van mensen die ernaar streven te leven in evenwicht met wat de aarde te bieden heeft.