Doneer

Hartelijk dank!

We zijn zeer verheugd dat u overweegt te doneren of dat al besloten heeft. Steun met uw donatie TouchedByWater in onze missie: een Rooted WEconomy. Daarmee stelt u ons in staat te doen wat we voor ogen hebben: een werkelijk eerlijkere economie en samenleving. Alvast heel hartelijk bedankt voor uw support! We waarderen dit enorm.

Over het invullen

Hieronder vult u uw gegevens in.
<Naam> is niet verplicht, <E-mailadres> wel.
Bij < Bericht> kunt u opmerkingen plaatsen.

Vult uw aub een bedrag in, in de grijze balk. Het minimum dat we vragen is € 25,00. Meer is zeer welkom.
Ga vervolgens verder met betaalmethode en druk op de knop ‘Doneren’.

Naam

E-mailadres*

Bericht

Bedrag €*Besteding

Uw donatie wordt sowieso goed besteed. Als het onverhoopt nog niet dit jaar (2020) kan worden aangewend, dan zeker in 2021 om bij te dragen aan meerdere projecten, zie https://www.touchedbywater.org/projecten.
Uw donaties worden ingezet voor (op volgorde van prioriteit):

  • oprichting van de stichting, zoals notariskosten
  • organisatie seminar ‘Beter zicht op de omgeving’ in Den Haag op 12-11-2020
  • uitbouw van de communicatie (waaronder website, social media e.a.)
  • diverse unieke projecten i.s.m. onze partners, zie projecten-pagina

Financiële afhandeling en toezicht

De financiële afhandeling van sponsorbetalingen wordt tijdelijk georganiseerd door Wayra – Wat speelt er? Dit is de onderneming van een van de kwartiermakers van de stichting, namelijk Marnix Lamers. Wayra is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30226505, zie ook www.wayra.nl. Dit is totdat de stichting is opgericht (voorzien voor begin 2021) en deze beschikt over een eigen bankrekening (voorzien circa 6 weken later). Reden: zolang de stichting nog niet formeel is opgericht, kan zij nog geen eigen bankrekening voeren.
De oprichting vergt een zorgvuldig traject dus kan niet in slechts enkele weken gerealiseerd worden.

Toezicht op de bankrekening vindt plaats door het interim-bestuur, gefaciliteerd door financieel kantoor ‘Onderneem het anders’ in Huissen, onder leiding van Peter Hubers.

De donatie verloopt via Mollie.com, een professionele en betrouwbare financiële dienstverlener.