Projecten

 

TouchedByWater© werkt samen met initiatieven die gericht zijn op systeemverandering.

  1. Systeemwaarde bepaling t.b.v. van projecten in Zuid Holland:

In Den Haag – de Internationale Stad van Recht en Vrede – neemt Elly Rijnierse het initiatief voor de Gebiedscoöperatie Wijk 25. Daar staat de vraag centraal hoe de energietransitie op wijk-, stad- en regionaal niveau bijdraagt aan sociale cohesie en versterking van de lokale economie.

Hans Dekker houdt zich als landschapsarchitect bezig met waardenontwikkeling van Groen en Blauw, onder andere in relatie tot burgerinitiatieven.

Deze projecten werken samen, met ondersteuning van TouchedByWater©, aan een participatieve, integrale, wetenschappelijk onderbouwde, duurzame ontwikkeling van de Rijndelta.

  1. Luchtkwaliteitsonderzoek-monitoring in kleine, mobiele woningen. Vraagstelling: wat is de invloed van biobased materiaal gebruik bij het bouwen op het binnenklimaat in je (kleine, mobiele) woning? Dit is een project in samenwerking met LiberTerra: zie ook https://elzenga-consultancy.eu.
  2. Van food naar databehoefte – via een ‘Mackathon’ – Agile proces ten behoeve van datacollectie: welke data heb je nodig m.b.t. de maatschappelijke voedsel/systeem-wens? Met Jeffrey Spangenberg en Arnold van der Valk.
  3. Nationaal datanetwerk voor Voedselbossen, met Fransjan De Waard, Marc Buiter, Jordy van Eijk van Stichting Voedselbosbouw Nederland. Het gaat hierbij niet alleen om de opbrengst van bijzondere eetbare gewassen uit het bos, maar ook om biodiversiteit, bodemkwaliteit en CO2-opslag in de bodem. We gaan wereldwijde aansluiting helpen mogelijk te maken.Meer initiatieven zitten in de pijplijn.

TouchedByWater ontwikkelt zelf:

5. PlantSense – data verzamelen direct uit de natuur / van planten, via electrische signalen.

6. Gaia/7DEarth: een omvattend systeem met data opslag-ontologie en definitie voor data en logicaopslag. Dit moet helpen betere beslissingen te nemen over voornemens en plannen voor onze leefomgeving.